23
b sis
v
INBEELD
LANDGOED DUINRELL
H
et is al meer dan 75 jaar het meest
aansprekende attractiepark van
Holland. Maar Duinrell is zoveel meer
dan de kikkerachtbaan en de splash. Een vakan-
tiepark, een camping, een tropisch zwemparadijs
en dat allemaal in de prachtige omgeving van
Wassenaar. Bossen, duinen, strand en zee: land-
goed Duinrell got it all! Met meer dan 1,3 mil-
joen bezoekers per jaar en een omzet van ruim
20 miljoen is dit landgoed springlevend. Én nog
steeds in het bezit van de familie van Zuylen
van Nijevelt. “De derde generatie is aan zet,”
vertelt baron Philip van Zuylen van Nijevelt.
“Samen met mijn broer Roderick zorg ik voor
de exploitatie van ons familiebezit. Hij is de
financiële man en de sales en marketing is zijn
terrein. Ik houd mij bezig met de dagelijkse gang
van zaken. Duinrell is een écht familiebedrijf
en het is de bedoeling dat zo te houden.”
OPEN VOOR PUBLIEK
De eerste vermeldingen van het landgoed
dateren uit 1646. Op de plek van het huidige
attractiepark stond toen boerderij ‘Duynrell’.
In 1680 kwam Duinrell in bezit van de adellijke
familie De Jonge van Ellemeet, die het kasteel
Huize Duinrell liet bouwen. De buitenplaats
ging via vererving over naar de Van Boetzelaers,
de Van Lenneps, de Van Pallandts en uitein-
delijk naar de familie Van Zuylen van Nijevelt.
Philip: “Mijn grootouders kregen in 1929 het
111 hectare tellende landgoed in bezit. Het
kostte enorm veel geld om Duinrell te onder-
houden en in de crisisjaren ’30 was dat vrijwel
onmogelijk.” Dankzij de Natuurschoonwet
kon het landgoed in 1935 worden opengesteld
voor publiek, dat tegen betaling van 15 cent
kon genieten van bos en duin. “Mijn opa was
een zakelijke man; door het landgoed open te
stellen kon hij financieel voordeel behalen op
bijvoorbeeld het successierecht en het scheelde
in vermogensbelasting.” In de eerste jaren
bleek dat Duinrell meer te bieden had dan
bossen en duinen. “De bekende motorcoureur
Piet Knijnenburg uit Wassenaar begon zijn
carrière op Duinrell. We hadden hier een inter-
nationaal motorcrossterrein.” Maar het mooi-
ste verhaal van voor de oorlog is dat van de
skibaan. Philip van Zuylen van Nijevelt: “Het
hoogste punt van de provincie Zuid-Holland
ligt op 34 meter boven NAP en is een duin hier
op Duinrell. Daar is nog steeds een dennenbos,
dat door baron Van Pallandt geplant is. Mijn
grootvader ontdekte per toeval dat je met leren
schoenen kon skiën op de dennennaalden die
uit de bomen op het duin vielen.” In 1938
werd de allereerste kunstskibaan op Duinrell
geopend. Deze attractie heeft bijna zeventig
winters overleefd tot in 2005 de skibaan werd
teruggegeven aan de natuur.
Dankzij de Natuurschoonwet van 1928 zijn er in Nederland diverse
landgoederen bewaard gebleven. Eén van de meest bekende landgoederen die
tot op de dag van vandaag geëxploiteerd wordt, is het Wassenaarse Duinrell.
Hier zorgen baron Philip van Zuylen van Nijevelt en zijn broer Roderick dat dit
landgoed nog steeds rendabel is. En dat is een prachtig relaas.
Familiebedrijf om van te genieten
Landgoed
Duinrell
»
FOTO LINKS
De kikker is sinds 1978
de mascotte van Duin-
rell. Niet een idee van
een reclamebureau,
maar gewoon bedacht
door de secretaresse van
Duinrell Wilma van
Leeuwen. Zij bedacht de
slogan ‘Duinrell, daar
kikker je van op’. In 1997
kreeg de kikker de naam
Rick en heeft hij zijn
eigen huis en avonturen-
burcht op Duinrell.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...116